GrowSmarter med Stockholm i spetsen

Just nu har Stockholm fått ansvaret att leda EU-projektet GrowSmarter. Som en del av det europeiska forskning- och innovationsprojektet Horizon 2020 kommer GrowSmarter att testa ett antal nya miljötekniska lösningar. I projektet ingår Stockholm, Barcelona och Köln där...

Anledningen till att 5G behövs

Ericsson Research visar på möjligheterna med framtidens 5G-nät. Med de nya tekniska förutsättningar som planerats blir många typer av arbete möjliga att utföra på avstånd. Ett exempel är att styra en grävmaskin på 2500 kilometers avstånd med hjälp av en kontrollstol...

4 tips till bättre kandidathantering

I januari i år publicerades en artikel i Sydsvenskan av en arbetssökande under rubriken ”Genom att visa artighet och svara kan arbetsgivare bidra till minskad ohälsa”. Artikeln som har blivit mycket uppmärksammad beskriver situationen för en välutbildad...

Bli mer motiverande i ditt ledarskap

Ofta kommer tips i par om 3, 5, 7 eller 10. Att memorera ett större antal tips kan bli svårt och det slutar lätt med att man inte lyckas göra någon förändring alls. Inspiration Company har tagit fram 10 tips för att bli en mer inspirerande ledare, men det räcker med...

Fånga, samla och organisera dina idéer!

OneNote från Microsoft är ett bra exempel på hur molnet kan hjälpa dig att bli effektivare, mer organiserad och hjälpa dig samarbeta med dina kollegor. OneNote samlar dina anteckningar centralt så att du kan komma åt dem från alla dina enheter, var du än är....