Innovativt tangentbord

Trenden är tydlig. Att kunna arbeta mer effektivt på din smartphone eller tablet ligger i fokus hos elektronikjättarna. I denna korta reklamfilm ser ni LGs ”Rolly”, som kanske är en av de mest innovativa lösningarn än. Släpps i butik inom kort. Se även...

Google Glass till företagsanvändarna

Den första versionen av Google Glass blev knappast någon succé. Med klena specifikationer, ömtålig elektronik och hemanvändare som målgrupp hamnade snart enheten i glömska. Google har uppenbarligen tagit åt sig av kritiken och nästa version av Google Glass har...

Framtidens stad

Artikelserie del 3. KTH har nyligen genomfört en konferens vid namn Citymoves med experter och politiker från hela världen. Målsättningen med mötet har varit att hålla faktabaserade snarare än åsiktsbaserade diskussioner kring framtidens städer. Fokus låg på att göra...

5 förlegade HR-policies

Över åren har det skett en förändring i inställning på talangmarknaden och samma policys och regler som gällde förr gäller inte längre. Vissa företagsledare förstår den viktiga kopplingen mellan passion och prestation medan andra driver sina företag som fängelser...

Turordning i staten tillämpligt idag?

När turordningsreglerna infördes i anställningsskyddslagen undantogs staten och särskilda regler skulle gälla statsanställda. Numera regleras detta i kollektivavtalet TurA-S. Dessa regler innebär att när det blir fråga om uppsägningar pga arbetsbrist inom statliga...