Social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som kommer att träda i kraft 31 mars 2016. Syftet med föreskriften är att främja god arbetsmiljö och förebygga risk på grund av organisatoriska eller sociala förhållanden i...

Restid = Arbetstid?

Domen kommer att innebära att personer som har arbetsuppdrag på olika platser har rätt att räkna resan till och från arbetet som en del av arbetstiden. Detta innebär att det är ett antal yrkesgrupper som har rätt till full lön när de kliver ut från sin ytterdörr,...

Tekniska Museets MegaMind

Den 6 september öppnade Tekniska Museet i Stockholm sin största satsning någonsin; MegaMind. Målet är att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. På lång sikt handlar detta om att kunna möta Sveriges framtida rekryteringsbehov i...

Grafen + Chalmers = Sant

Vid det här laget känner de flesta av oss till materialet grafen. 2010 erhöll Kostya Novoselov och André Geim Nobelpriset för sin forskning på materialet som består av endast ett lager kolatomer. Användningsområdena för grafen tycks vara oändliga vilket gör det till...

KTH inspirerar till hållbarhet

Den 21 september invigdes Dome of Visions precis vid ingången till KTH Campus i centrala Stockholm. Den sfärsiskt formade byggnaden med en diameter på 20 meter är tänkt att inspirera till hållbar utveckling inom en rad områden. Byggnaden är öppen för allmänheten och...