”Karriärbeteendet” hos miljonärer

Tom Corley, författare till boken ”Rich habits: The daily success habits of wealthy individuals” har i många år studerat miljonärer för att kartlägga deras beteende och vanor. Fokus har legat på personer som inte ärv pengar, utan de som arbetat sig till en...

Innoverar vi verkligen i Sverige?

Vi går nu mot kärvare tider och regeringens budget för 2016 visar på ett underskott om nästa 10 miljarder. Lösningen tros vara innovation och då kan man finna tröst i WIPOs årliga mätning av globalt innovationsindex. Enligt undersökningen ligger Sverige även i år på...

Din artificiella assistent

  Förutom Apples Siri är ”Amy”, din artificiella assistent och mötesbokare, det kanske tydligaste exemplet på hur artificiell intelligens kan hjälpa oss både nu och i framtiden. Lägg Amy på cc så sköter hon hela mailkonversationen för att hitta en lämplig tid för...