5 tips till introduktion av inhyrd

En bra introduktion gör inte bara att den inhyrde kommer få en bra känsla inför sitt uppdrag utan kommer även att komma igång snabbare med arbetet. Detta menar Bemanningsföretagen. Nedan följer deras fem tips för en lyckad introduktion: Ha ett strukturerat...

Den svenskutvecklade hjärtpumpen

Azad Najar och Gunnar Nihlén har tillsamman utvecklat ett helt mekaniskt hjärta som med två förmak och två kammare fungerar precis som ett mänskligt hjärta. De tre djurstudier som vi gjort visar samma tryckkurvor och pulsfrekvens som när ett biologiskt hjärta pumpar...