Hjälp till smidigare planering

I ett samhälle som går allt fortare blir behovet av smidigare planering allt större. Innan datorn och internet slog igenom ordentligt använde vi oss av manuella verktyg. Verktyg såsom filofax, post-its och aktivitetslistor på papper. Numera finns det en uppsjö med...

Kroppsspråk för robotar

Efter 3 års intensiv forskning av KTH-forskare har man utvecklat en ny teknik. Den gör att robotar kan kommunicera med varandra via kroppsspråk. Detta gör att robotarna nu kan samarbeta och hjälpa varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Detta ger oss mer...