ATT JOBBA SOM SNILLEKONSULT

Som konsult hos oss hamnar du i ett tydligt tekniksammanhang. Alla dina Snillekollegor kommer att jobba inom tekniksektorn, så du kommer få inspiration och influenser från andra områden i teknikbranschen. I våra uppdrag som löper över en längre tid hinner du utvecklas i din roll.

Eftersom vi endast arbetar mot teknikbranschen så kommer alla dina Snillekollegor ha någon typ av relation till teknik- och ingenjörsarbete men vara specialiserade mot en specifik gren. Från dina kollegor kommer du få inspiration och influenser från angränsande teknikområden. Din konsultchef finns alltid som bollplank och håller en kontinuerligt dialog med dig som konsult. Vi vill ge dig vad du behöver eftersom din utveckling är viktigt för oss. Dina uppdrag kommer alltid löpa en över längre tid eftersom vi arbetar mot kunders linjeorganisationer. Alltså hinner du komma in i och utvecklas i din roll till skillnad från kortare resursbemanningar.

Karriärutveckling

Vi vill öppna dina ögon för nya möjligheter. Vi har kontinuerligt kontakt med våra kunder i teknikbranschens olika områden. På så vis får vi en bra bilda av hela teknikbranschen. Denna bredd gör att vi har god förståelse för vilka kompetenser som eftersöks på olika ställen. Vårt mål är att ge dig möjlighet att utvecklas i den riktning du vill och vi använder vår kunskap och inblick i branschen till detta. Vi vill få dig att känna nya möjligheter på nya arbetsplatser och tjänster. I våra samtal med dig kommer vi med ett utifrånperspektiv som kan vara hjälpsamt.

Välmående konsulter

Du kan lita på att vi finns som stöd mot den arbetsplats du befinner dig på. Som konsult är du anställd hos oss. Om det behövs är det enkelt för oss att kliva in och vi står alltid bakom dig som konsult. Med jämna mellanrum kommer din konsultchef ut till dig på plats för att stämma av att allt flyter på bra. Några gånger per år arrangerar vi After-works där alla Snille-anställda träffar varandra i en mer avslappnad miljö. Vid dessa tillställningar äter och dricker vi gott för att koppla bort från jobbet ihop. Samtidigt är dessa möten ett bra forum att få en inblick i olika teknikområden och yrken.

Nivån på både konsultuppdraget som chef på projektkontoret och kompetensen hos Snille överträffade mina förväntningar på ett oväntat positivt sätt.

Senior projektledare, Per-Johan

Snille som arbetsgivare är den bästa arbetsgivare jag någonsin haft, och det är med glädje och stolthet jag talar om vilket företag  jag representerar vid en presentation.

Underhållschef, Roger S.

Snille hade ett genuint intresse i mig och uppdraget och jag kände mig verkligen handplockad.

VVS Projektör, Rikard B.