Bli mer motiverande i ditt ledarskap

av | 10 mar 2015 | Framgångspersonal

Ofta kommer tips i par om 3, 5, 7 eller 10. Att memorera ett större antal tips kan bli svårt och det slutar lätt med att man inte lyckas göra någon förändring alls. Inspiration Company har tagit fram 10 tips för att bli en mer inspirerande ledare, men det räcker med att ta till sig ett av dessa. Det gäller bara att välja rätt!

Modellen bygger på att först hitta sin egen motivation genom att svara på de fem frågorna:

1. Var står jag idag?
2. Vart vill jag?
3. Vilka är mina drivkrafter?
4. Vilka är mina styrkor som ledare?
5. Vad är min passion?

När du skapat dig en bild av ditt egna ledarskap väljer du en av följande tips och koncentrerar din energi på att förbättra dig inom just det:

1. Respekt
Försök att i större utsträckning visa respekt för dina underställda genom att socialisera och visa intresse för dem.

2. Samverkan
Skapa ett system som gör medarbetare intresserade av varandras arbete genom att premiera vissa typer av aktiviterar och beteende som skapar en vi-känsla.

3. Påverka
Det är viktigt att kunna påverka sin arbetssituation. Genom att skapa en miljö där medarbetare har både ansvar och befogenheter kan detta uppnås. Visa att det är ok att be om hjälp genom att själv föregå med gott exempel.

4. Erkänsla

Återkoppla på dina medarbetares arbeten, låt dem veta att du ser när de presterar, stort som smått.

5. Rätt belöning

Belöning handlar inte bara om pengar. Fundera på hur du kan skapa ett motivationsprogram för att öka motivationen.

6. Information

Om medarbetarna inte får kontinuerlig information skapas spekulationer. Vecko- eller månadsmöten är effektiva sätt att sprida information på.

7. Helhetssyn
Synliggör vikten av varje medarbetares uppgift genom att sätta arbetsgruppers roll i relation till helheten.

8. Mål
Bryt ner organisationens mål och visa på hur varje medarbetare bidrar för att ta organisationen dit.

9. Personlig utveckling
Medarbetare vill utvecklas som människor och och känna att de är på väg i rätt riktning. Ha utvecklingssamtal som verkligen handlar om utveckling!

10. Genomföra

Ge dina medarbetare känslan av att deras åsikter och idéer kan bli verkligenhet annars kan de falla tillbaka i en åskådarroll istället för en agerande roll.

>>Klicka här för att läsa originalrapporten från The Inspiration Company.

 

Redo för något nytt?

Fler inlägg

Så får du den bästa starten på ditt nya jobb

Så får du den bästa starten på ditt nya jobb

Att börja ett nytt jobb innebär ofta många frågor, funderingar och förväntningar. Både hos dig som nyanställd samt från arbetsgivarens håll. För att få en så bra start som möjligt finns det några saker att tänka på samt några saker att försöka undvika.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi publicerar löpande artiklar med fokus på teknikbranschen och de senaste nyheterna gällande rekryterings- och bemanningsbranschen.

Anmäl dig för att ta del av nyhetsutskicket!