SAMHÄLLSANSVAR (CSR)

Vi anser att det är viktigt att göra vad vi kan för att hjälpa utsatta människor i världen. Eftersom vi har möjligheten att göra det så ger vi varje år ekonomiskt stöd till en organisation som hjälper människor i nöd.

För oss är det en självklarhet att hjälpa folk i världen som har det svårt. Vi känner oss lyckligt lottade att vi bor i ett så tryggt land som Sverige. Samtidigt inser vi att det finns andra som har det svårt. Eftersom vi har möjligheten anser vi att det är viktigt att göra vad vi kan för att hjälpa utsatta människor runt om i världen.

Varje år ger vi minst 1% av vår vinst i ekonomiskt stöd till en organisation som hjälper en utsatt folkgrupp. Vi ser gärna att organisationen ger hjälp på ett ”tekniska eller ingenjörsmässigt vis”. Detta hjälper inte bara människor i nöd men även i viss mån för oss närmre vår misson – att främja teknik och ingenjörskonst. Några exempel på stöd vi gett genom åren:

  • Projektet “Mjölk för hälsa” bidrar till att fattiga barn i Kenyas slumområden ska få i sig den viktiga näring de behöver och oftast saknar. Vårt bidrag gick till tre kor och en småskalig biogasanläggning vilket är ett stort steg framåt i arbetet för att skolorna ska kunna blir självförsörjande på mjölk. Det gav också skolköken effektiv förnyelsebar energi.
  • Econefs projekt bygger barnhem i Tanzania. Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år, och många av dem är föräldralösa. Vi har hjälpt barnhemmet i flera år med att skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamheten och hjälpt till med såväl material till byggnation som med solceller på taket för att barnhemmet ska få billigare el. Läs mer på www.econef.org
  • Hoppets Stjärnas målsättning har varit att bistå de mest behövande, de fattigaste av de fattiga. I denna grupp är barnen särskilt utsatta. Liksom kvinnorna som ofta är ensamma försörjare i det fattigaste områden. Utbildning är vägen ur fattigdom och stärker den egna självkänslan. Därför har utbildning med fokus på förskolor och grundskolor varit första prioritet i Hoppets Stjärnas insatser. Under åren har Hoppets Stjärna omsatt bistånd genom både utskickade ekonomiska medel med även stora kaviteter naturgåvor och mänskliga resurser. Arbetet sträcker sig till fyra världsdelar och ett stort antal länder. Läs mer på www.starofhope.se
  • Tsunamin i Thailand känner många i Sverige till, men mindre känt är att Filippinerna fler gånger drabbats av liknande naturkatastrofer. 2013 hjälpte Snille till att återuppbygga en by på Södra Filippinerna som totalt raserats av en naturkatastrof. Totalt räckte Snilles bidrag till att återuppbygga 20 hus för familjerna på ön.

På Snille har jag både fått prova på så väl olika  företag som olika kompetensområden där jag inte jobbat innan. Det har varit mycket utvecklande samtidigt som Snille känts som en trygg arbetsgivare.

Servicetekniker, Peter R.

Snille hade ett genuint intresse i mig och uppdraget och jag kände mig verkligen handplockad.

VVS-projektör, Rikard B.

Tyvärr var vi tvungna att säga upp en person vi rekryterade via Snille. Han fungerade inte riktigt, men det förändrar inte förtroendet vi känner för Snille. Vi vill fortfarande göra vår nästa rekrytering via dom.

Arcticus Systems