SAMHÄLLSANSVAR (SCR)

Vi anser att det är viktigt att göra vad vi kan för att hjälpa utsatta människor i världen. Eftersom vi har möjligheten att göra det så ger vi varje år ekonomiskt stöd till en organisation som hjälper människor i nöd.

För oss är det en självklarhet att hjälpa folk i världen som har det svårt. Vi känner oss lyckligt lottade att vi bor i ett så tryggt land som Sverige. Samtidigt inser vi att det finns andra som har det svårt. Eftersom vi har möjligheten anser vi att det är viktigt att göra vad vi kan för att hjälpa utsatta människor runt om i världen.

Varje år ger vi ekonomiskt stöd till en organisation som hjälper en utsatt folkgrupp. Vi ser gärna att organisationen ger hjälp på ett ”tekniska eller ingenjörsmässigt vis”. Detta hjälper inte bara människor i nöd men även i viss mån för oss närmre vår misson – att främja teknik och ingenjörskonst. Under julen 2014 gav vi stöd till projektet “Mjölk för hälsa” som bidrar till att fattiga barn i Kenyas slumområden ska få i sig den viktiga näring de behöver och oftast saknar. Vårt bidrag går till tre kor och en småskalig biogasanläggning vilket är ett stort steg framåt i arbetet för att skolorna ska kunna blir självförsörjande på mjölk. Det ger också skolköken effektiv förnyelsebar energi.

Om Hoppets Stjärna

Hoppets Stjärnas målsättning har varit att bistå de mest behövande, de fattigaste av de fattiga. I denna grupp är barnen särskilt utsatta. Liksom kvinnorna som ofta är ensamma försörjare i det fattigaste områden. Utbildning är vägen ur fattigdom och stärker den egna självkänslan. Därför har utbildning med fokus på förskolor och grundskolor varit första prioritet i Hoppets Stjärnas insatser.

Under åren har Hoppets Stjärna omsatt bistånd genom både utskickade ekonomiska medel med även stora kaviteter naturgåvor och mänskliga resurser. Arbetet sträcker sig till fyra världsdelar och ett stort antal länder.

Läs mer på Hoppets Stjärnas hemsida


På Snille har jag både fått prova på så väl olika  företag som olika kompetensområden där jag inte jobbat innan. Det har varit mycket utvecklande samtidigt som Snille känts som en trygg arbetsgivare.

—Servicetekniker, Peter R.

Tyvärr var vi tvungna att säga upp en person vi rekryterade via Snille. Han fungerade inte riktigt, men det förändrar inte förtroendet vi känner för Snille. Vi vill fortfarande göra vår nästa rekrytering via dom.

—Arcticus Systems

Snille hade ett genuint intresse i mig och uppdraget och jag kände mig verkligen handplockad.

—VVS-projektör, Rikard B.