Kan teknikutvecklingen göra flygande hållbart?

Kan teknikutvecklingen göra flygande hållbart?

Kan ny och bättre teknik rädda oss från klimatförändringen? Nu presenterar det holländska flygbolaget KLM tillsammans med Delft University of Technology ett V-format flygplan avsedd att förbättra hållbarheten för flygresor.

Klimatsmart teknik i köket minskar matsvinn

Klimatsmart teknik i köket minskar matsvinn

Produktionen av den mängd mat som varje år slängs i Sverige motsvara cirka tre procent av vår totala utsläpp av växthusgaser och hushållen svarar för den största delen av matavfallet. I hopp om att minska matsvinnet har forskare vid KTH tagit fram ett klimatsmart verktyg för matinventering i hushållet.

Smart-tröjan förhindrar belastningsskador

Smart-tröjan förhindrar belastningsskador

Belastningsskador är efter psykiska besvär den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Men nu finns en tröja som hjälper till att hålla koll på arbetsställningen genom att mäta rörelser och positioner som riskerar ge upphov till belastningsskador, för att sedan varna användaren när det är dags att räta på ryggen och sänka armarna.

Studenter renar vatten från antibiotika

Studenter renar vatten från antibiotika

Trots den reningsprocess som avloppsvatten genomgår innan det når hav och sjöar innehåller vattnet rester av läkemedel och antibiotika. Nu har en grupp studenter från KTH tagit fram en lösning på hur man kan rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av jästsvamp och magnetiska kulor. Reningsmetoden kallas Biotic Blue och förutspås komma att spridas och användas i större skala i framtiden.

Självkörande poddar

Självkörande poddar

Det italienska mobilitetsbolaget Next har utvecklat självkörande eldrivna poddar som nu sålts för att testas i Dubai. I dagsläget saknas dock anpassade lagar och regler för självkörande fordon och behovet att anpassa de svenska lagarna och regleringarna ökar. Men frågan är om problematiken kring införandet av självkörande fordon handlar om regleringarna eller om det är den folkliga acceptansens som sätter stopp.

KTH-studenter löser globalt miljöproblem

KTH-studenter löser globalt miljöproblem

De senaste åren har de miljontals ton plast som spolas ut i världens hav som resultat av bristande sophantering blivit ett hett ämne i miljödebatten. Forskare menar på att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven om inget görs. Men kanske finns nu lösningen i händerna på Sveriges KTH-studenter?