Kroppsspråk för robotar

Kroppsspråk för robotar

KTH-forskare har utvecklat en teknik som gör det möjligt för robotar att kommunicera med varandra via kroppsspråk och därmed lösa uppgifter tillsammans.

Återtillverkning på agendan

Återtillverkning på agendan

Allt fler fullt fungerande produkter byts ut innan slutet på deras livslängd är nådd. Återtillverkning tar till vara på dessa produkter och vii kan se ett tydligt uppsving i denna bransch i Sverige

Rekord i patent!

Rekord i patent!

Sverige har registrerat fler patent är någonsin till det europeiska patentverket, EPO. Därmed kan Sverige ses som det tredje mest innovativa landet i Europa även om antalet patentansökningar till det svenska PRV har minskat.