Ingenjör och chef – en teknisk möjlighet

Som ledarskapskonsult möter jag chefer i alla branscher, i näringslivet och offentlig sektor. Den största utmaningen är för de flesta relaterad till personalen.

När man är skolad inom det tekniska området tror jag det är lätt att tänka att mycket i livet har en struktur som kan följas för att lösa problem. Även ledarskap. Jag har många gånger stött på frågan efter exakta checklistor för vad och hur man ska säga i ett samtal med sin personal. Dessvärre fungerar det inte så eftersom människor inte alltid är så förutsägbara. Trots det har jag nu gjort mitt bästa för att göra en checklista som kan göra det lättare att möta medarbetare.

1)    Visa ett intresse för personen. Att känna sig lyssnad på kan göra mycket gott. Du behöver inte alltid komma med en lösning.

2)    Våga fråga! När en medarbetare kommer till dig med ett problem så kommer ni mycket längre om du ställer frågor utifrån vad personen har berättat. Att lyssna är mer än att höra. Att lyssna handlar om att bearbeta det som personen har sagt, tolka och försöka förstå.

3)    Din medarbetare är inte du. Självklart tänker du, men det jag menar är att det är lätt att trilla i fällan att behandla alla som du själv vill bli behandlad. Om du föredrar rak kommunikation betyder inte det att alla andra gör det. De kan till och med tro att du är arg när du pratar med dem

Ytterligare tankar kring hur du kan bemöta andra kan du få om du tänker till kring vad som belönar och motiverar dig i vardagen.

Vad motiverar dig?

  • Kunskap för kunskapens egen skull? Att få vara kunnig, påläst och bli betraktad som expert
  • Effektiviseringar och få tillbaka på gjorda investeringar, i tid, pengar eller annat?
  • Balans och harmoni i det inre och/eller yttre
  • Att få hjälpa andra, att utvecklas och eller att bidra till samhällsnytta
  • Makt och kontroll, över sig själv och/eller andra
  • Att arbeta och verka enligt sina principer, sin moraliska övertygelse

Fundera genom vilken av punkterna ovan som tilltalar dig mest. Det är sannolikt den punkten som främst motiverar dig och präglar varför du agerar som du gör, både i arbetet och privat. Lek med tanken att dina medarbetare motiveras av något helt annat, kanske något som du absolut inte motiveras av. Hur kommer ni då att förstå varandra?

Vill du veta mer eller kanske göra en drivkraftsanalys? Kontakta Carola Hällgren, Progresi AB, carola@progresi.se, 070-285 97 87