6 tips för bättre miljö för inhyrda

Bild av Robin Danehav från Flickr

Antalet inhyrd personal ökar i stadig takt men eftersom bemanningsbolagens anställda byter arbetsplats och uppgifter ofta så råder tveksamheter kring deras arbetsmiljö. Enligt Prevent beror detta på att ansvaret faller mellan stolarna. Svenska Miljöinstitutet IVL har nu gjort en studie där Prevent sammanfattar sex tips konkreta tips för hur din inhyrda personals arbetsmiljö kan förbättras:

  1. Formulera en policy – Företag som planerar att anlita konsulter bör formulera en policy för hur de ska ta emot bemanningsanställda samt se till att den förankras i organisationen.
  2. Gör tydlig överenskommelse – Gör klart från början hur konsulten få användas. Om arbetsuppgifterna förändras under uppdragets gång gäller det att ha rutiner för hur det ska hanteras.
  3. Säkerställ kompetens – Har den konsult som hyrs in kompetens för de arbetsuppgifter ska utföras? Ibland krävs särskild kompetens, som truckkort för att köra truck till exempel.
  4. Introduktion – Se till att den bemanningsanställde får en ordentlig introduktion
  5. Våga säg nej – Ibland anlitas bemanningsanställda för arbetsuppgifter som innebär stora risker. För bemanningsföretag gäller att våga tacka nej till uppdrag om de inte känns seriösa.
  6. Följ upp – Gör en uppföljning av uppdraget. Gäller både bemanningsföretag samt det inhyrande företaget.

>> Läs mer  i originalartikeln