Arbetande seniorer ökar snabbast

Skattebetalarna släppte nyligen en rapport kring sysselsättningsgraden bland personer över 65 år. Ökningen senaste åren har varit markant, över 6 % fler seniorer är sysselsatta nu jämfört mot 2006. Detta är den snabbaste ökningen i Europa, och att jämföra mot 2:an Norge som haft en ökning med 5 %..

Viktiga faktorer till att fler seniorer arbetar tros vara bättre hälsa, förändrade villkor för pensionering och riktade skattelättnader. Detta gäller många länder i Europa och i Sverige kan man se en särskild skillnad på ökningen sedan det förhöjda jobbskatteavdraget infördes 2007. Det visar ett tydligt samband mellan lägre skatt och ökad sysselsättningsgrad.

Ökningen menar Skattebetalarna är positiv för Sverige – vi behöver fler seniorer som arbetar längre om vi ska klara av de demografiska utmaningar vi står inför.

>>Läs hela rapporten här