Begränsa visstid

Det ska bli svårare för arbetsgivare att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra utan att tillsvidareanställa en person.

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår nu att anställningen automatiskt ska övergå till en tillsvidareanställning om den sammanlagda tiden överstiger 2 år. Detta innefattar även om det är en kedja av anställningar såsom allmän visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat och säsongsanställning som följt på varandra med högst 180 dagars mellanrum.

– Vi menar att användningen av visstidsanställningar fungerar bra på svensk arbetsmarknad. I ett läge när regeringen bestämt sig för att acceptera EU kommissionens krav är det bra att regeringens förslag ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan, säger Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Departementspromemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, Ds 2015:29, har skickats ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Ta del av promemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, Ds 2015:29 här