Förstärkt skydd av sekretess?

I en lagrådsremiss i december förra året föreslog regeringen  en förstärkning av skyddet av företagshemligheter. I juli hade inget förslag till riksdagen kommit, varför vi nu efter riksdagsvalets avslutande inväntar en ny lagstiftning. I lagrådsremissen framgår det att detta var en del i regeringens arbete  för att “skapa bättre förutsättningar för innovationer och kunskapsintensivt företagande eftersom det främjar en sund konkurrens”. Vi på Snille övervakar frågan med spänning.

>>Läs lagrådsremissen här