Kameraövervakad på jobbet?

Datainspektionen inleder nu en bred granskning av hur anställda övervakas i personalutrymmen. Massmedia har på bred front rapporterat om arbetsgivare som använder kameraövervakning för att övervaka hur personalen sköter sitt jobb. Även Datainspektionen har fått indikationer på att sådan övervakning förekommer.

Katarina Högquist, projektledare vid Datainspektionen kommenterar: ”Att företag inte behöver tillstånd för kameraövervakning av personalutrymmen innebär inte att det är fritt fram att sätta upp övervakningskameror på sådana platser. Tvärtom måste företaget kunna visa att det finns ett konkret problem, till exempel stölder, i utrymmet som ska övervakas, som inte gått att lösa på ett mindre ingripande sätt”

Som ett första steg i sin granskning kommer Datainspektionen nu att skicka ett frågebatteri till ett antal butikskedjor i detaljhandeln för att ta reda på omfattningen av kameraövervakning i personalutrymmen. Därefter kommer noggrannare granskning av ett antal företag att genomföras.

>>Läs pressmeddelandet från Datainspektionen