Lönekartläggning obligatorisk

Lonekartlaggning obligatorisk21 juni beslutade riksdagen att årliga lönekartläggningar återinförs för alla arbetsgivare med minst 10 anställda. Reglerna träder i kraft 1 januari 2017 och innebär bland annat en skyldighet att kartlägga och analysera löneskillnader med avseende på kön varje år.

Beslutet innebär en förändring i diskrimineringslagen som rör arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet. Arbetet ska vara förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för att lika rättigheter. I och med detta innebär det en skyldighet för arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder gällande samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

Ett ramverk bildas för arbetet med aktiva åtgärder men ansvaret för att formulera konkreta åtgärder i samverkan med arbetstagare faller på arbetsgivaren. Dessutom ska lönekartläggning genomföras årligen, mot vart 3:e år som dagens regler säger.

>> Läs mer