Representationsregler ändras

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag till ändringar av reglerna för representation som gäller måltider och annan förtäring som föreslås träda i kraft 1 jan 2017. Dagens beloppsgränser för representationsmåltider (90 kronor exklusive moms per person och tillfälle i dagsläget) slopas helt och ersätts med ett högsta underlag för momsavdrag på 300 kronor per person och tillfälle.

Vid inkomstbeskattningen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, med undantag för enklare förtäring av mindre värde.

När det kommer till annan representation (annat än förtäring) ska reglerna förbli oförändrade vad gäller både moms och inkomstskatt. Detta innebär att avdrag fortfarande kommer medges för representationsgåvor, jubileum, biljetter till idrottsevenemang och greenfee.

Det kommer även finnas övergångsregler mellan de nya och de äldre bestämmelserna.

>>Läs originalartikeln här