SL-chefen stjäl

SL-chefen som nyligen dömdes för stöld sade på eget bevåg upp sig från sin post som VD på SL. Domen väcker dock många frågor, särskilt kring de arbetsrättsliga aspekterna. Hur hanterar man som arbetsgivare en medarbetare som misskött sig privat? Går det att säga upp personen?

Arbetsrättsligt skiljer man på om någon stjäl på sin fritid eller om stölden sker på arbetet.

Tidningen Chef listar tre tips på hur arbetsgivaren kan agera vid misskötsamhet, som exempelvis stöld. Det handlar om att uppmärksamma, samtala och dokumentera.

>>Läs artikeln på Chef