Turordning i staten tillämpligt idag?

När turordningsreglerna infördes i anställningsskyddslagen undantogs staten och särskilda regler skulle gälla statsanställda. Numera regleras detta i kollektivavtalet TurA-S. Dessa regler innebär att när det blir fråga om uppsägningar pga arbetsbrist inom statliga områden ska turordningskretsar bildas. Varje turordningskrets ska bestå av ”tjänstemän vid myndighet på orten med huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”. Tanken bakom regeln var att bara de som hade de arbetsuppgifter som inte längre behövde göras skulle kunna sägas upp. Genom regeln är meningen att uppsägningarna träffar rätt verksamhet.

Utmaningen är att anställda på myndigheter i dag är högt specialiserade och det är svårt att bilda turordningskretsar med flera individer i. Varje individ riskerar att ha en egen kompetens enligt Karl Pfeifer Chefsjurist på arbetsgivarverket.

>>Läs hela artikeln här