Anledningen till att 5G behövs

Ericsson Research visar på möjligheterna med framtidens 5G-nät. Med de nya tekniska förutsättningar som planerats blir många typer av arbete möjliga att utföra på avstånd. Ett exempel är att styra en grävmaskin på 2500 kilometers avstånd med hjälp av en kontrollstol och den senaste VR-tekniken. De första 5G-näten planeras byggas runt 2020.

Ericssons forskningsavdelning har nyligen visat upp sin senaste vision för tungt grävmaskinsarbete på avstånd. Samarbetet med Volvo och Oculus har resulterat i en fungerande prototyp som låter användaren styra en grävmaskin över det mobila nätet och uppleva det hela som om man faktiskt var på plats. Föraren sätter sig i en stol som har samma reglage och som en riktig grävmaskin, detta kombineras med VR-glasögon som låter dig se dig omkring i maskinen. För dataöverföringen står idag en prioriterad 4G-lina, vilken är den begränsande faktorn för denna typ av lösning.

Projektet började med att Ericsson började fundera kring vilka möjligheter framtidens 5G-nät erbjuder. Med större täckning, högre bandbredd och markant längre fördröjning öppnas på allvar möjligheten att utföra olika typer av arbete på distans, i realtid. Flera av specifikationerna är satta, men utbyggnaden av 5G-nätet förväntas inte ta fart förrän 2020.

>>Klicka här för att läsa mer.