Bitcoins & Sverige

Bild av Antana från Flickr

Dell och Wikipedia tar numera emot betalning/donationer med Bitcoins som därmed tycks få en allt mer etablerad position som cryptovaluta. Inte så förvånande är det de Amerikanska bolagen som reagerar först. Sverige, å andra sidan, är inte långt efter även om vår reaktion snarare är av en mer kapitaliserande art.

Det svenska företaget Safello är en av de första i världen att ta en fram en Bitcoin ATM – alltså en Bitcoinbankomat. Bankomaten låter dig med kontanter köpa bitcoins som sedan adderas till din bitcoinplånbok.

Samtidigt i en annan del av Sverige så har företaget KNC Miners skapat världens snabbaste bitcoingrävare. Hårdvaran kallas Neptune och är den första processorn på 20 nanometer som kan levereras direkt till beställaren. Bitcoingrävning, eller Bitcoin mining, går ut på att verifiera transaktioner. Processorkraften är baserad på hur många sådana verifieringar, så kallade “hashar”, som kan göras i sekunden. Neptune fixar 3 terahash, alltså en miljard hashar per sekund.

>> Läs mer om Safellos Bitcoin bankomat

>> Läs mer om KNC Miners