Elektrifierad asfalt

En av de största begränsningarna med dagens elbilar är deras räckvidd. Alternativen har varit att bygga större batterier eller invänta framtida tekniska genombrott inom området, men nu har KTH-forskarna Nicole Kringos och Feng Chen tagit fram ytterligare ett alternativ – strömförande asfalt för ständig laddning. Det finns inga rörliga delar, allt är inbakat direkt i vägbanan och laddning sker via induktion. De flesta teknikkomponenter som krävs finns i dag redan att tillgå, men några frågor som återstår innan kommersialisering är säkerhet, hållbarhet och underhåll. Detta stoppar dock inte deras entusiasm, de är båda övertygade om att projektet kan vara verklighet inom 6 år.

>>Läs hela artikeln här