Vätgas utvinns ur vatten med ny forskning

Vate fran vatten ny forskning

Många forskare är ense om att väte och utvinning av vätgas från vatten kan spela en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. KTH-forkare tittar nu på en samling nya metalliska grundämnen i sin framställning av vätgas. Forskarna har nu hittat en ny blandning av vanligt förekommande metalliska grundämnen som kan användas som molekylär katalysator för elektrokemisk oxidation av vatten. Blandningen består bland annat av nickel och vanadium vilket gör tekniken både billig och effektiv och därmed konkurrenskraftig även i stor skala. Forskningen förbättrar därmed möjligheterna att tillverka vätgas billigt och effektivt.

>> Läs hela artikeln i Nature här