4 tips till bättre kandidathantering

I januari i år publicerades en artikel i Sydsvenskan av en arbetssökande under rubriken “Genom att visa artighet och svara kan arbetsgivare bidra till minskad ohälsa”. Artikeln som har blivit mycket uppmärksammad beskriver situationen för en välutbildad individ som sökt en stor mängd arbeten i två års tid med kraftigt sänkt självkänsla som följd. Grunden till detta beskrivs som beroende på hur kandidathanteringen i stor grad är bristfällig på den svenska arbetsmarkanden. I artikeln har samma individ ur den arbetssökandes perspektiv angivit fyra saker som är värda att tänka på när man hanterar kandidater i rekryteringsprocesser.

1. Behandla arbetssökande som du behandlar personer du möter fysiskt.

2. Håll vad du lovar i mån av återkoppling.

3. Ge konstruktiva svar och hjälp kandidaten att ta ett steg i rätt riktning.

4. Svara på ett positivt sätt även om beskedet är negativt.

>>Klicka här för att läsa originalartikeln.