Search-metodik allt viktigare vid rekrytering

window-1231894_1280Aktiv search handlar om att en rekryterare aktivt tar kontakt med kandidater som har en intressant bakgrund. All rekrytering utgår ifrån att rekryteraren verkligen förstått vad kunden verkligen behöver för typ av individ till sin organisation. Aktiv search eller det mer populära namnet headhunting innebär att rekryteraren letar rätt på relevanta individer och tar kontakt med dem aktivt för att undersöka intresset för den tjänst de tillsätter.

 

Viktigt med rekryterare

Ju mer rekryteraren kan kring området som den rekryterar i desto bättre stöd kommer rekryteraren kunna vara till kunden i tillsättningen. Rekryteraren kan bland annat hjälpa till med att belysa vilken typ av kompetens det finns därute, hur karriärvägarna ser ut inom området, vilka alternativa branschbryggor (d.v.s. förflyttningar mellan olika branscher och områden) som kan vara aktuella. Dessutom är givetvis rekryterarens uppbyggda kandidatnät inom området en viktig parameter för att denne skall lyckas. En rekryterare ska också klara av att belysa fallgropar för kunden, lägga nivå på tillsättningen utefter den attraktionskraft kundens varumärke faktiskt har och hjälpa till att skapa en realistisk roll för kundens organisation. Självklart ska även rekryteraren vara ett bollplank i hela processen.

Vid aktiv search och headhunting är det viktigt att rekryteraren kan föra ett resonemang med kandidaterna kring rollen och nyansera för- och nackdelar för kandidaten. Detta arbete handlar om att kontakta kandidater som inte är ute på marknaden och erbjuda dem en möjlighet till en anställning hos kundföretaget. För att inte “bränna” sina kandidater och ge kandidaten fel känsla blir det därför extra viktigt att ha ett professionellt resonemang.

Om du själv söker nytt arbete

Eftersom aktiv search och headhunting blivit allt viktigare som metod för rekryterare bör du som arbetssökande ha med detta som en del i din metodik för att hitta nästa arbete. Många tjänster kommer aldrig ut på marknaden utan erbjuds endast via headhuntingföretag. Här följer några tips på hur du kan bli synligare headhuntern:

  • Var aktiv med relevanta inlägg och kommentarer i sociala medier såsom LinkedIn och Facebook.
  • Skriv gärna artiklar och publika rapporter, tala på seminarie/konferenser och om möjligt få till en intervju i en tidning inom ditt kompetensområde.
  • Gå på möten och träffar och mingla, allra helst inom dina egna expertområden men även öppna mingel och affärsträffar är relevanta.
  • Leta rätt på relevanta headhuntingföretag som finns på din ort eller inom dina specifika områden. Försök att få till ett personligt möte och odla därefter den kontakten.
  • I sociala medier ser du till att din profil är relevant och professionell, att du rör dig i rätt nätverk, är kopplad till personer inom ditt kompetensområde och om du kan få rekommendationer av andra är detta mycket positivt.
  • Lägg in ditt CV hos några relevanta företag inom rekrytering/search så att du kommer med i deras interna sökningar (det är ofta första steget för en headhunter att börja i den egna databasen)

Ovanstående hjälper dig att bli synlig för headhuntern i de kanaler som de söker i. En headhunter skapar sig förståelse för området på många olika sätt och med ovanstående ökar sannolikheten att de hittar just dig. Lycka till!