GrowSmarter med Stockholm i spetsen

Just nu har Stockholm fått ansvaret att leda EU-projektet GrowSmarter. Som en del av det europeiska forskning- och innovationsprojektet Horizon 2020 kommer GrowSmarter att testa ett antal nya miljötekniska lösningar. I projektet ingår Stockholm, Barcelona och Köln där målet är att skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättåtkomliga och attraktiva för invånarna.

Huvudkoordinator för hela projektet är Stockholms stad och miljöförvaltningen. Andra instanser och företag som är inblandade är KTH, Stockholmshem, Skanska, Envac, Dalkia, Carrier, Info 24 och IBM. Rent konkret är målen att minska transporters energiförbrukning och utsläpp med 60%. Man siktar även på att skapa ca 1500 nya jobb i dessa områden som följd av förbättringarna. Några av de lösningar som kommer att testas är värmeväxlare, energisnåla fönster, solceller, optisk sopsortering och lånecykelsystem.

>>Läs mer från originalrtikeln här

I nästa utskick kommer vi att beskriva lite mer ingående om vad som händer i Stockholm inom hållbar utveckling.