Framtidens stad

Artikelserie del 3.

KTH har nyligen genomfört en konferens vid namn Citymoves med experter och politiker från hela världen. Målsättningen med mötet har varit att hålla faktabaserade snarare än åsiktsbaserade diskussioner kring framtidens städer. Fokus låg på att göra biltäta miljöer mer människovänliga. Städernas trafiksystem måste ställas om. På sikt kan biltrafiken ersättas med andra alternativ i innerstäderna, men i närtid handlar det främst om att få lägre hastigheter på trafiken. Att gynna gångtrafikanter och cyklister leder till en ökad trivsel, färre olyckor och även ökad omsättning i närliggande butiker. Bilismen som den ser ut nu står i vägen för människors livskvalitet.

>>Läs mer här

Se även Del 1 och Del 2 i artikelserien.