Tekniska Museets MegaMind

Bild från tekniskamuseet.se

Bild från tekniskamuseet.se

Den 6 september öppnade Tekniska Museet i Stockholm sin största satsning någonsin; MegaMind. Målet är att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. På lång sikt handlar detta om att kunna möta Sveriges framtida rekryteringsbehov i tekniksektorn. På MegaMind lär sig barn att samla och sortera information för att skapa idéer som de sedan kan göras till verklighet i MegaMinds fyra olika labb; Packa, Hacka, Mecka och Innovatörsskolan. Den interaktiva utställningen ses som ett komplement till barnens utbildning och skolor kan teckna avtal med tekniska museet för att få stöd i denna del av utbildningen. Givetvis kan man även boka privata besök.

>>Läs mer om MegaMind här.