Världens tredje mest innovativa land

Det är nu sjunde året i rad som rapporten Global Innovation Index (GII) tas fram av Cornell University, INSEAD och WIPO. Vi kan med glädje meddela att Sverige är ett av världens mest innovativa länder även om vi detta år tappat vår andraplats till en tredjeplats. Världens mest innovationskraftiga land är Schweiz och på en andraplats har vi Storbritannien.

Innovation tycks vara ett detta årtiondets modeord och så väl länder som bolag jämförs numera. Begreppet innovation tycks ha något varierande definitioner beroende på vem man pratar med men kortfattat kan man säga att det är kommersialiseringen av en ny idé. Trots begreppets popularitet finns ingen vedertagen formula kring vad som påverkar innovationskraft och hur det mäts. I GIIs definition utgår man till stor del från “innovation input” och “innovation output”. Innovation input definieras av GII 2014 som “de element av nationalekonomin som främjar innovativa aktiviteter”. Bland dessa element ingår bland annat institutioner, forskning, infrastruktur och hur utvecklat landets näringsliv är. I kontrast definieras innovation output av GII 2014 som  “resultaten av innovativa aktiviteter inom ekonomin” där resultaten delas in i kunskap och teknologi samt kreativa resultat.

Ur GII 2014-rapporten framgår det att vi i Sverige är fortsatt duktiga på att skapa innovation outputs. Alltså att vara kreativa samt skapa innovativ teknik och kunskap. Samtidigt har vi tappat placeringar vad gäller det innovativa klimatet och det har i sig varit en stor faktor till att vi tappat en position i rankningen detta år. Områden där vi briljerar är exempelvis forskning & utveckling, vår infrastruktur samt att skapa kreativa affärsmodeller. Något som dragit ned betyget för Sverige i undersökningen är den låga ranking vi hade i årets PISA-test.

>> Ladda ner rapporten Global Innovation Index 2014