Nya regler om arbetsmiljö träder i kraft

Ohälsa som följd av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med 70 procent sedan 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar, skriver arbetsmiljöverket på sin hemsida.

Enligt den nya föreskriften som träder i kraft den 31 mars i år ska arbetsgivaren ansvara för att:

• Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Med andra ord ska kraven på arbetet påverka resurserna som finns.

• Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Här finns främst risker när det gäller skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar.

• Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen.

Ansvaret ligger hos cheferna att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö vilket innebär att chefer bör skaffa kunskap i hur ovan nämnd problematisk kan hanteras och förebyggas.

>>Läs originalartikeln här