Gör karriär som ett Snille!

Lediga jobb just nu

 • Solcellsspecialist till Stockholm Exergi

  Vi söker en Solcellsspecialist till ett konsultuppdrag hos Stockholm Exergi.

   

  Dina arbetsuppgifter

  Bli en del av Stockholm Exergis spännande satsning på ellösningar, där teamets syfte är att skapa tjänster och produkter anpassade för elektrifieringen av samhället. 

  Stockholm Exergi jobbar ständigt med att utveckla sitt erbjudande för att vara den självklara energipartnern. I det befintliga erbjudande ingår solceller, elbilsladdning samt många fler produkter och tjänster.

  • Projektledning av solcellssatsning och närsläktade produkter.
  • Utvärdera och identifiera strategiska partnerskap.
  • Utvärdera värdekedjan och genomföra nödvändiga förbättringar.
  • Kommersialisera kunderbjudande.
  • Producera beslutsmaterial för styrgruppsbeslut.
  • Omvärldsbevakning av teknikföretag, leverantörer, konkurrenter, teknologier och applikationer 

  Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas pågå 16-aug-2021 - 31-dec-2021

  Din profil

  Krav

  • Minst 3 års erfarenhet eller likvärdig av solcellsbranschen
  • Praktisk erfarenhet av att självständigt kravställa, planera och genomföra arbete som involverar slutkunder, mjukvaruutveckling samt produktutveckling
  • Erfarenhet av att identifiera värdeskapande attribut för kunden
  • Erfarenhet av att sätta upp logistikflöde och partnerskap
  • Erfarenhet av att ta fram och paketera beslutsunderlag
  • Erfarenhet av desktop research
  • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i skrift och i tal

  Personliga egenskaper

  • Passion för energibranschen och elektrifieringen av samhället
  • Stark analytisk och strategisk förmåga
  • Drivande och självständig med god förmåga till kommunikation och samarbete
  • Entusiasmerande inställning till förändringsarbete och uthållighet runt de utmaningar som komplexa projekt utsätts för 

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 24 maj, men notera att vi behandlar ansökningarna löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan annonsperiodens slut. Vid frågor skicka ett mail till . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-23
 • Dokumentationsansvarig till Svenska Kraftnät

  Vi söker en Dokumentationsansvarig till ett konsultuppdrag hos Svenska Kraftnät.

   

  Dina arbetsuppgifter

  Uppdraget omfattar att vara Dokumentationsansvarig för investeringsprojekt inom Svenska kraftnäts investeringsprogram. Projekten drivs enligt Svenska kraftnäts projektstyrningsmodell, PPS.

  Målet är att du som konsult ska få en djup förståelse för arbetet som bedrivs på enheten Projektdokumentation (NSD). Introduktionen till arbetet kommer att pågå upptill 6 månader och du får under introduktionsperioden stötta en eller flera Dokumentationsansvarig(a) med bland annat granskningssamordning och inläsning av dokument.

  Efter introduktionen kommer du som projektmedlem arbeta inom området teknisk anläggningsdokumentation. Detta innebär att bland annat tillgodose projektets alla tekniska dokumentationskrav (teknisk data, ritningar, manualer, övrig anläggningsdokumentation) med rätt kvalitet och enligt tidplan.

  Rollen Dokumentationsansvarig är i första hand styrande, i andra hand utförande, och sker vanligtvis i samarbete med Dokumentationsadministratör. Dokumentationsansvarig beslutar om åtgärder som kan medföra förändring av tid, kostnad eller omfattning i dokumentationsarbete i projekt. Dock inbegrips inte budgetansvar för projekt.

  Ansvar i projektet för Dokumentationsansvarig:

  • Ansvara för att anläggningen i projektet dokumenteras enligt gällande dokumentationsstruktur i systemet, tekniska riktlinjer och ritmallar.
  • Ansvara för att granskningssamordning mellan interna och externa parter i projektet planeras och utförs enligt fastställd rutin.
  • Tar ett helhetsansvar i projektet för den tekniska anläggningsdokumentationen.

  Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta  01-sep-2021 och pågå till 31-aug-2022. Placering på Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg.

  Din profil

  Krav

  • Relevant teknisk gymnasial- eller högskoleutbildning
  • Behärska svenska i både tal och skrift
  • Minst 2 års arbetslivserfarenhet av projektarbete inom infrastruktur/samhällsbyggnad/industri/anläggning
  • Arbetslivserfarenhet av de vanligen förekommande digitala arkiv-miljöerna, såsom exempelvis IFS eller SAP eller likvärdigt
  • Arbetslivserfarenhet av att arbeta med teknisk dokumentation. 

  Önskemål

  • Arbetslivserfarenhet av högspänningsanläggningar
  • Arbetslivserfarenhet av att samarbeta med olika interna och externa kontaktytor som t ex beställare, sakägare, leverantörer, entreprenörer och myndigheter. 
  • Arbetslivserfarenhet av att arbeta med Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer eller likvärdiga riktlinjer.

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 16 maj, men notera att vi behandlar ansökningarna löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan annonsperiodens slut. Vid frågor skicka ett mail till . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-15
 • Avbrottsplanerare till E.ON Malmö

  Vi söker två Avbrottsplanerare, nätplanering, till ett ettårigt konsultuppdrag hos E.ON Malmö.

   

  Dina arbetsuppgifter

  Tjänsten omfattar huvudsakligen planering av avbrott enligt inkommen arbetsbegäran och kontroll av driftorder på Regionnätet. Stötta gruppen att planera och strukturera avbrott samt utveckla arbetsrutiner. 

  Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta 15 maj och pågå ett år.

  Din profil

  Krav

  • Högskoleutbildning med teknisk inriktning inom elkraft
  • Flerårig erfarenhet från att bygga, driva och/eller optimera elkraftsystem i Regionnätet
  • För att kunna lyckas i rollen är det viktig att du behärska svenska och engelska i tal och skrift 
  • Är bekant med ESA
  • Körkort B

  Önskemål

  • Erfarenhet av regionnätdriftplanering eller driftcentralarbete är meriterande
  • Kunskaper om DP Power ar bra

  Om företaget

  E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder. Verksamheten utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar för kunder. E.ON levererar el, värme och smarta energilösningar lösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige.

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 16 maj. Vid frågor skicka ett mail till . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

  Plats:

  Malmö

  Ansök senast:

  2021-05-15
 • Teknisk dokumentationsansvarig till Stockholm Exergi

  Vi söker en Teknisk Dokumentationsansvarig till ett ettårigt konsultuppdrag hos Stockholm Exergi. 

  Dina arbetsuppgifter

  Delprojektledaren / dokumentationsansvarige arbetar på en strategisk nivå och har det övergripande ansvaret för dokumentsamordningen inom de investeringsprojekt som bedrivs på Stockhom Exergi. Rollen innebär att du leder/driver och kravställer delprojekt inom teknisk anläggningsdokumentation.

  Ansvar

  Delprojektledare dokumentation skall vara kontaktytan mellan projektet och förvaltningsorganisationen för alla tekniska dokumentationsfrågor i projektet. Det innebär att resursen har ansvar för att alla aktiviteter som ligger på ”Projektet” enligt dokumentationsprocessen i Stockholm Exergi.

  Arbetsuppgifter

  Teknisk dokumentation

  • Ta fram kravlista, budget, tids- och resursplan för projektets tekniska dokumentationsleveranser
  • Klargöra och skriva dokumentationsplan och dokumentlista
  • I samråd med huvudprojektledare och delprojektledare, upprätta instruktioner för teknisk dokumentation i projektet
  • I samråd med huvudprojektledare och eventuella delprojektledare tidsplanera dokumentationsleveranser
  • Stödja tekniska delprojektledare ingående i projektet avseende dokumentation

  Rapportering och daglig styrning

  • Leda arbetsuppgifterna inom teknisk dokumentation i enlighet med det övergripande projektets beslutade projektplan. 
  • Säkerställa att alla (tekniska) delprojekt är inkluderade i dokumentationsplanen från TG0-TG4.
  • Säkerställa att ATB(AllmänaTekniskaBestämmelser) dokumentation följs alternativt säkra att avsteg beslutas i samråd med ATB ansvarig.
  • Säkra att rätt mallar enligt Stockholm Exergi standard används i projektet samt att dokument checkas ut och nummerserier bokas enligt ordinarie rutiner
  • Vara mottagare av all teknisk dokumentation i alla faser enligt dokumentationsplan
  • Planera, leda och driva granskningsprocessen för projektets dokumentationsleveranser
  • Ansvara för att projektet levererar data till underhållssystemet Maximo
  • Upprätta och definiera rollbeskrivningar till eventuella externa eller interna resurser som kopplas in i delprojektet Dokumentation
  • Samverka med BAS-P/BAS-U avseende EHS relaterad teknisk dokumentation
  • Kontinuerligt rapportera till projektets PL

  Befogenhet

  • Verkställa beslut fattade av projektledaren, styrgrupp eller annan beslutande enhet

  Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta 01 juli 2021 och pågå till 01 juli 2022. Uppdragets omfattning beräknas till 100%. 

  Placering: Stockholm, Stockholm Exergi siter/anläggningar löpande för PMO.

  Din profil

  Krav

  • Teknisk högskoleutbildning
  • God kännedom om teknisk dokumentation och ritningar
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
  • Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet
  • Körkort: B

  Önskemål

  • Flera års erfarenhet av projekt- eller delprojektledning inom Teknisk anläggningsdokumentation

  Om företaget

  Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad. 

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 17 maj. Vid frågor skicka ett mail till . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-16
 • Tekniker för medicintekniskt underhåll

  Vi söker en Tekniker med erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter och/eller IT till ett konsultuppdrag hos vår kund!

   

  Dina arbetsuppgifter

  REMEO är en specialiserad klinik för patienter med långvarig kritisk sjukdom, och har ett starkt inslag av medicinteknik och IT. Patienterna har ofta behov av respirator, kontinuerlig övervakning och olika larmfunktioner. 

  En central och för verksamheten kritisk del av deras tekniska system är patientövervakningssystemet, f.n. levererat av Philips. IT-systemet levereras av extern part men supportas lokalt av deras MT-IT tekniker. De har ett flertal servrar för patientövervakning, statistik och patienthantering och deras medicintekniska utrustning är tätt integrerad i nätverk med kommunikation till olika IT-system.

  Uppgifterna innebär i korthet: 

  • Löpande medicintekniskt underhåll
  • Felsökning
  • Kontakt med IT-leverantörer
  • Löpande dokumentation av arbetet 
  • Återrapporterar till REMEOs tekniker

  Konsulttekniker är anträffbar per telefon hela dagen (dagtid) och kommer in några timmar/dag vardagar och stämmer av behov och åtgärdar problem.

  Detta är ett konsultuppdrag med start vecka 22 och pågående över hela sommaren. 

  Din profil

  Krav

  • Medicintekniker minst 3-årig högskoleutbildning eller civilingenjör
  • Erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter och/eller IT

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor skicka ett mail till . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-12
 • LIA / praktik inom B2B- och tjänsteförsäljning

  Studerar du försäljning och vill göra din praktik på ett företag med fokus på B2B-/tjänsteförsäljning? Snille Bemanning erbjuder rekrytering- och konsultuthyrningstjänster till företag inom teknikbranschen och söker dig som vill lära dig mer om tjänsteförsäljning och kundbearbetning genom LIA hos oss!

  Dina arbetsuppgifter

  Under din praktik hos oss kommer du få arbeta brett inom B2B- och tjänsteförsäljning med fokus på försäljning av Snilles tjänster rekrytering- och konsultuthyrning. Genom att assistera senior säljare kommer du få god insikt inom tjänsteförsäljning, förhandlingar, kundrelationer och säljprocessen. Du kommer ansvara för den första kontakten med kunder, ringa säljsamtal, boka kundmöten, prospektera och göra omvärlds- och konkurrensanalyser. Du kommer även vara involverad i arbetet kring offentliga upphandlingar och ramavtal samt generellt stötta och avlasta företagets VD. 

  Våra kunder är företag inom teknik- och energisektorn så vi ser gärna att du är tekniskt intresserad.

  Om oss på Snille Bemanning

  Vi på Snille Bemanning har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning inom teknikbranschens område. Vi tror att rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång och välmående och vi vill göra vad vi kan för att ge ingenjörer och tekniker de rätta förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel i arbetslivet. 

  För att lyckas med detta har vi arbetat fram ett tillvägagångssätt som bygger på långsiktiga kundrelationer, hög kompetens, öppen och rak kommunikation samt motiverade, prestigelösa medarbetare. För oss är högsta kvalitet ett måste. Vi vill ge våra kunder och arbetssökande många goda anledningar till att återkomma till oss.

  Våra önskemål om dig

  • Studerar försäljning inom B2B-/tjänsteförsäljning eller liknande
  • LIA på minst 10 veckor
  • Flytande svenska och engelska i tal och skrift
  • Tidigare erfarenhet från försäljning eller arbete i en kundnära roll

  Vi söker dig med ett stort personligt driv och engagemang. För att lyckas i rollen tror vi att du är mål- och resultatinriktad, social samt orädd. Du har även mycket god kommunikativ förmåga och har inga problem att hålla en konversation flytande. Vi söker dig som har god förmåga att arbeta självständigt men med stöd från säljansvarig. 

  Med rätt inställning och engagemang finns det inga begräsningar för vad du kan uppnå hos oss på Snille. Här ges möjlighet till stort initiativtagande, ansvar och personlig utveckling. Vi erbjuder en praktikplats med familjär stämning och god gemenskap på det moderna kontorshotellet Convendum i centrala Stockholm. 

   

  Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill vi hjälpa individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

   

  Låter det intressant?

  Skicka in en ansökan via formuläret nedan! Vill du komma i kontakt med oss direkt, eller har några specifika frågor kring praktikplatsen, kontakta Ida Mattsson på eller ring 08-562 159 23

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-15
 • LIA / Praktik inom Rekrytering och HR

  Studerar du till personalvetare eller annan beteendevetenskaplig utbildning och har ett intresse för rekrytering och HR? Vi söker dig som vill praktisera inom rekrytering och HR och tillsammans med oss hjälpa individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

   

  Dina arbetsuppgifter

  Under din praktik kommer du få arbeta brett inom rekrytering och HR tillsammans med erfaren rekryterare och konsultchef.

  Du kommer få ansvara över flera delar av en rekryteringsprocess så som sökarbete, telefonintervjuer, CV-granskning och referenstagning. Genom att assistera våra seniora rekryterare kommer du få god insikt i rekryteringsarbetets alla delar och dra stora lärdomar inom både säljprocessen, kundrelationen samt konsulthanteringen. Du kommer även vara involverad i konsultchefens arbete kring arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal. 

  Om oss på Snille Bemanning

  Vi på Snille Bemanning har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning inom teknikbranschens område. Vi tror att rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång och välmående och vi vill göra vad vi kan för att ge ingenjörer och tekniker de rätta förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel i arbetslivet. 

  För att lyckas med detta har vi arbetat fram ett tillvägagångssätt som bygger på långsiktiga kundrelationer, hög kompetens, öppen och rak kommunikation samt motiverade, prestigelösa medarbetare. För oss är högsta kvalitet ett måste. Vi vill ge våra kunder och arbetssökande många goda anledningar till att återkomma till oss.

  Våra önskemål om dig

  • Studerar personalvetare/beteendevetare eller liknande inom rekrytering/HR
  • LIA på minst 10 veckor
  • Flytande svenska och engelska i tal och skrift

  Vi söker dig med ett stort personligt driv och engagemang för det du tar dig an. Du är professionell, orädd och besitter ett fördomsfritt förhållningssätt i din yrkesroll. Ett stort plus är om du delar vårt intresse för teknik, energi och ingenjörskonst. 

   

  Med rätt inställning och engagemang finns det inga begräsningar för vad du kan uppnå hos oss på Snille. Här ges möjlighet till stort initiativtagande, ansvar och personlig utveckling. Vi erbjuder en praktikplats med familjär stämning och god gemenskap på det moderna kontorshotellet Convendum i centrala Stockholm. 

   

  Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill vi hjälpa individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Skicka in en ansökan via formuläret nedan! Vill du komma i kontakt med oss direkt, eller har några specifika frågor kring praktikplatsen, kontakta Ida Mattsson på eller ring 08-562 159 23

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-15
 • Installationselektriker till El & Ljusdesign

  Är du en ansvarstagande elektriker som drivs av att ge det lilla extra? Skulle du vilja jobba hos ett personligt företag som brinner för kvalitet och design? Då skall du läsa vidare!

  Dina arbetsuppgifter

  Vi söker nu självgående och noggranna elektriker. Du kommer att ges stor frihet och möjlighet till personlig utveckling i ett företag som kännetecknas av god sammanhållning och medarbetare med stark yrkesstolthet.

  I rollen som installationselektriker rapporterar du till projektledare.

  Detta är en direktrekrytering till El & Ljusdesign AB.

  Din profil

  Krav

  • Minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som installationselektriker.

  Önskemål

  • Har du dessutom erfarenheter inom data, tele, passersystem och belysningssystem är detta positivt.

  Som person är du engagerad, ordningsam och lägger stor vikt vid ett väl utfört arbete hos kund.

  Om företaget

  El & Ljusdesign är en helhetsleverantör inom elinstallation. De erbjuder kunden det kompletta utbudet inom el, belysning, kommunikation, säkerhet samt service och underhåll. Med deras breda kompetens och elen som bas skapar de den bästa lösningen för varje enskilt behov och uppdrag.

  Företaget är privatägt och har funnits sedan 1994. Idag finns kontoret i Hornsberg. och vi är cirka 30 medarbetare. Att hålla sig i framkant när det gäller teknik och lösningar är något de ständigt jobbar med. De arbetar nära kunden för att skapa användarvänliga och energi- och miljövänliga lösningar tillsammans.

  Bland företagets kunder finns fastighetsbolag, byggföretag, projektledningsföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Inget projekt är för litet eller för stort. Kompetensen stannar inte vid elinstallationer utan de kan även erbjuda kompetens inom fastighetsautomation och klimatstyrning genom systerbolaget Modern Styrteknik.

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansöka. Vid frågor skicka ett mail till så kommer ansvarig rekryterare att kontakta dig inom kort. Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

   

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-11
 • Serviceelektriker till EL & Ljusdesign

  Är du en ansvarstagande elektriker som drivs av att ge det lilla extra? Skulle du vilja jobba hos ett personligt företag som brinner för kvalitet och design? Då skall du läsa vidare!

   

  Dina arbetsuppgifter

  Vi söker nu självgående och noggranna serviceelektriker. Du kommer att ges stor frihet och möjlighet till personlig utveckling i ett företag som kännetecknas av god sammanhållning och medarbetare med stark yrkesstolthet.

  Detta är en direktrekrytering till El & Ljusdesign AB.

  Din profil

  Krav

  • Minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som service/elektriker
  • B-körkort

  Önskemål

  • Har du dessutom erfarenheter inom data, tele, passersystem och belysningssystem är detta positivt

  Som person är du engagerad, ordningsam och lägger stor vikt vid ett väl utfört arbete hos kund.

  Om företaget

  El & Ljusdesign är en helhetsleverantör inom elinstallation. De erbjuder kunden det kompletta utbudet inom el, belysning, kommunikation, säkerhet samt service och underhåll. Med deras breda kompetens och elen som bas skapar de den bästa lösningen för varje enskilt behov och uppdrag.

  Företaget är privatägt och har funnits sedan 1994. Idag finns kontoret i Hornsberg. och vi är cirka 30 medarbetare. Att hålla sig i framkant när det gäller teknik och lösningar är något de ständigt jobbar med. De arbetar nära kunden för att skapa användarvänliga och energi- och miljövänliga lösningar tillsammans.

  Bland företagets kunder finns fastighetsbolag, byggföretag, projektledningsföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Inget projekt är för litet eller för stort. Kompetensen stannar inte vid elinstallationer utan de kan även erbjuda kompetens inom fastighetsautomation och klimatstyrning genom systerbolaget Modern Styrteknik.

   

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansöka. Vid frågor skicka ett mail till så kommer ansvarig rekryterare att kontakta dig inom kort. Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-11
 • Process Safety Management Engineer till Sherwin-Williams

  Vi söker nu en analytisk och kunnig medarbetare för att bistå Sherwin-Williams med stöd och ledning i Process/Säkerhet. Vi söker dig som har god kunskap i risk management/säkerhet. Du är strukturerad, pedagogisk, analytisk och en god relationsskapare.  

   

  Dina arbetsuppgifter

  Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och bedrivas mycket operativt, verksamhetsnära i fabrikerna i Bellö, Märsta och distributionscentralen i Nässjö.

  • Verka som intern rådgivare och stöd för chefer och övriga funktioner och roller i frågor kring säkerhetsplanering.
  • Medverkan och koordinering vid framtagande av riskanalyser och riskbedömningar.
  • Genomföra interna revisioner samt medverka till att eventuella avvikelser, anmärkningar och observationer blir åtgärdade.
  • Stöd vid utredning av incidenter/olyckor och uppföljning av att åtgärder genomförs

  Detta är en fast anställning och du ansvarar för fabrikerna i Bellö och Märsta.                                                     

  Din profil

  • Högskoleutbildning inom process, säkerhet eller kemi
  • Några års erfarenhet av arbete med processer, risker och/eller säkerhet inom produktion/tillverkning
  • Goda kunskaper om svenska miljö- och arbetsmiljölagar
  • God kunskap om kemikaliehantering och ATEX miljö.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
  • Kunskap i Office 365

  Att ha ett kritiskt tänkande, förmåga att arbeta motivera kollegor och samtidigt vara en god kommunikatör och relationsbyggare är viktiga egenskaper. Du trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta. Du är strukturerad och ansvarsfull och har förmågan att dela med dig av din kunskap till andra.

  Om företaget

  Sherwin-Williams grundades 1866 och är idag ett globalt ledande företag inom tillverkning, utveckling, distribution och försäljning av ytbehandlingar och relaterade produkter till professionella, industriella och kommersiella kunder och slutkonsumenter. Sherwin-Williams har mer än 61000 anställda på sex kontinenter som jobbar intensivt för att kunna leverera den snabba och flexibla support och expertis som målare, målarfirmor, OEM-företag, specifikatörer, arkitekter, konstruktörer och hemmafixare förlitar sig på. Läs mer på www.sherwin-williams.com

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Lena Sköld på telefon 08-562 159 19 eller på . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-15
 • Drifttekniker/Maskinmästare till Söderenergi

  Vill du vara med och skapa ett mer hållbart samhälle? Söderenergi gör skillnad varje dag och sysselsätter allt ifrån drifttekniker och ingenjörer till miljösamordnare och ekonomer. I takt med att samhället förändras, utvecklas verksamheten och behovet av ny kompetens. Därför är de beroende av att fler människor som du kommer dit och tillför ditt kunnande, nya perspektiv och innovativa idéer.

  Det är 148 personer med en bred yrkeskompetens som arbetar på Söderenergi, lagom stort för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och lagom litet för att skapa trygghet och möjlighet att lära känna varandra. De har en intressant och spännande teknisk utveckling. Söderenergis engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare är den viktigaste tillgången. Här tänker de framåt och det är det som får medarbetarna att vilja stanna kvar. Hur tänker du?

   

  Dina arbetsuppgifter

  Att arbeta på Söderenergi innebär att du är ute i anläggningarna och säkrar avställningar inför underhållsinsatser. Det innebär driftövervakning samt skötseln av löpande drift och underhållningsarbete på anläggningarna. Som drifttekniker/maskinmästare kommer du att ingå i ett av 6 skiftlag, beredskap ingår.                                              

  Detta är en anställning hos Söderenergi. Inför anställning kommer du att genomgå en bakgrundskontroll, hälso-/drogkontroll.

  Din profil

  • Teknisk utbildning inom drift, underhåll eller sjöingenjör
  • Erfarenhet av drift- och underhåll av vattenverk, fjärrvärme eller processindustrin
  • Kunskap och erfarenhet inom Mekanik, Styr och Reglerteknik
  • B-körkort
  • Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
  • God datavana

  Som person ser vi att du har ett högt säkerhetstänk och att bra på att samarbeta med andra men driver dina uppgifter självständigt. Som Maskinmästare behöver du vara strukturerad, service- och målinriktad.  Du behöver ha god processförståelse och kan enkelt se helheten i ditt dagliga arbete.

  Om företaget

  Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll. För dig som brinner för teknik kommer denna tjänst att innebära spännande utmaningar och mycket att lära. Inom Söderenergi erbjuds goda möjligheter till personlig utveckling.

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 12 Maj. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Lena Sköld på telefon 08-562 159 19 eller på . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

  Plats:

  Södertälje

  Ansök senast:

  2021-05-11
 • Injab Kraft Teknik AB söker teknisk säljare

  Dina arbetsuppgifter

  Du kommer att arbeta aktivt med försäljning, teknisk rådgivning, uppföljning av påbörjat arbete och offerter till både nya och befintliga kunder. Du kommer att ansvara för Injabs kunder i region, Stockholm, Uppland, Gästrikland, Södermanland, Östergötland, Småland, Blekinge och på sikt även utökas till Norrland. 

  Tjänsten innebär ca 30 övernattningar per år inom Sverige. Ca 20% av din arbetstid kommer du att arbeta med nykundsbearbetning och övriga tiden kommer handla om att vårda och bygga relationer med befintliga kunder. Du kommer även att vara med på mässor för att marknadsföra bolagets produkter.

  Ansvara för hela försäljningsprocessen, budgetera försäljning, prospektering av nya kunder, supportera och utveckla samarbetet med befintliga kunder, utföra behovsanalyser hos kund. Arbeta i säljstödsprogram, offerthantering och uppföljning.

  Detta är en direktrekrytering och start sker efter överenskommelse.

  Din profil

  Krav

  • Tekniskt gymnasium
  • Erfarenhet inom elkraftsområdet, gärna elnätsautomation
  • Erfarenhet av spänning- och strömtransformatorer, reläskydd
  • Goda kunskaper i Svenska och engelska i tal och skrift
  • B-körkort

  Önskemål

  • kunskap i affärssystem Pyramid
  • Kunskaper i Tyska

  Vi tror att du är mycket tekniskt intresserad, har en lösningsfokuserad egenskap och drivs av att bygga relationer. Är van att jobba målstyrt, med en prestigelös och analyserande egenskap. Att ge kunderna bästa möjliga service ser du som en självklarhet. Som person är du strukturerad och har ett präglat sinne för ordning och reda.

  Om företaget

  Injab Kraft Teknik AB grundades 1973 och startades som ett ingenjörsbolag och är idag en ledande leverantör av ström- och mättransformatorer samt elkrafttekniska komponenter för energiverk och elkraftsindustrin. Deras målsättning är att vara en flexibel och långsiktig samarbetspartner för elkraftindustrin. Vill du ha utveckling på jobbet i en bransch som ständig är under utveckling och samtidigt ha gemenskap och roligt med dina kollegor, då är du rätt person. I sommar flyttar bolaget till nybyggda lokaler och vill gärna ha med sig dig på deras resa framåt.

  Idag ägs Injab Kraft Teknik av Teqnion som bäddar för en långsiktig och trygg framtid med många utvecklingspotentialer.

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande. Sista ansökningsdag är 14-april. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Lena Sköld på telefon 08-562 159 19 eller på . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

   

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-15
 • EHS-ingenjör/specialist

  Vi söker nu en analytisk och kunnig medarbetare för att bistå Sherwin-Williams med stöd och ledning i arbetsmiljö-, arbetsskydds- och miljöfrågor. 

  Vi söker dig som har god kunskap i arbetsmiljö- och miljölagstiftning samt god förståelse för teknik. Du är strukturerad, pedagogisk, analytisk och en god relationsskapare. 

   

  Dina arbetsuppgifter

  Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och bedrivas mycket operativt, verksamhetsnära.

  • Verka som intern rådgivare och stöd för chefer och övriga funktioner och roller i frågor kring arbetsmiljö-, miljö och säkerhetsplaner
  • Medverkan och koordinering vid framtagande av riskanalyser och riskbedömningar.
  • Genomföra interna revisioner samt medverka till att eventuella avvikelser, anmärkningar och observationer blir åtgärdade.
  • Stöd vid utredning av incidenter/olyckor och uppföljning av att åtgärder genomförs
  • Ansvara för att identifiering och bedömning sker av miljö- och arbetsmiljöaspekter samt medverka till att handlingsplaner upprättas för betydande miljöaspekter                                     

  Detta är en fast anställning på fabriken i Märsta.   

  Din profil

  • Högskoleutbildning inom miljö, hälsa, säkerhet eller motsvarande kunskaper förvärvade i ditt arbete
  • Några års erfarenhet av arbete med EHS-frågor
  • Goda kunskaper om svenska miljö- och arbetsmiljölagar
  • God kunskap om kemikaliehantering och ATEX miljö.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
  • Kunskap i Office 365

  I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Till den här tjänsten söker vi dig som har en stark vilja och ett stort intresse att fortsätta utvecklas inom EHS under de närmaste åren. Det är en stor fördel om du har arbetat med implementering och revision av ISO 9001 och 14 001.

  Att ha ett kritiskt tänkande, förmåga att arbeta motivera kollegor och samtidigt vara en god kommunikatör och relationsbyggare är viktiga egenskaper. Du trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta. Du är strukturerad och ansvarsfull och har förmågan att dela med dig av din kunskap till andra.

  Om företaget

  Sherwin-Williams grundades 1866 och är idag ett globalt ledande företag inom tillverkning, utveckling, distribution och försäljning av ytbehandlingar och relaterade produkter till professionella, industriella och kommersiella kunder och slutkonsumenter. Sherwin-Williams har mer än 61000 anställda på sex kontinenter som jobbar intensivt för att kunna leverera den snabba och flexibla support och expertis som målare, målarfirmor, OEM-företag, specifikatörer, arkitekter, konstruktörer och hemmafixare förlitar sig på. Läs mer om oss på www.sherwin-williams.com

  Om Snille

  Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

  Låter det intressant?

  Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 28-mars. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Lena Sköld på telefon 08-562 159 19 eller på . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail. 

   

  Plats:

  Stockholm

  Ansök senast:

  2021-05-15

Hittar du inget intressant just nu?
Registrera dig för framtida jobbmöjligheter!

Läs våra artiklar om rekrytering och få inspiration och tips gällande att söka jobb!

Så får du den bästa starten på ditt nya jobb

Så får du den bästa starten på ditt nya jobb

Att börja ett nytt jobb innebär ofta många frågor, funderingar och förväntningar. Både hos dig som nyanställd samt från arbetsgivarens håll. För att få en så bra start som möjligt finns det några saker att tänka på samt några saker att försöka undvika.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi publicerar löpande artiklar med fokus på teknikbranschen och de senaste nyheterna och tipsen gällande att söka jobb och arbeta som konsult.

Anmäl dig för att ta del av nyhetsutskicket!

Ansök till detta jobb: