MILJÖ OCH KVALITET

Vårt dagliga arbete har en tydlig influens av miljöhänsyn. Vi anstränger oss för att nyttja förnyelsebara resurser. Samtidigt försöker vi vara sparsamma med de resurser vi använder. Vi vill också ge våra kunder och jobbsökande högsta kvalitet. För att lyckas med detta har vi arbetat fram ett tillvägagångssätt som bygger på långsiktiga kundrelationer, hög kompetens, öppen och rak kommunikation samt motiverade, prestigelösa medarbetare. För oss är högsta kvalitet ett måste. Vi vill ge våra kunder och arbetssökande många goda anledningar till att återkomma till oss.

Vår miljöpolicy

Vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. För oss och våra ägare är det viktigt. Därför hushåller vi med resurser, använder i största möjliga mån förnybara naturresurser i vår administration och integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt. Genom att undvika användning av miljöförstörande ämnen vill vi förebygga förorening.

Vi vill se till att våra kunders och jobbsökandes krav på en god arbetsmiljö också blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som  arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner och vi ser till att hushålla med resurser och energi.

Vårt kvalitetsarbete

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är långsiktiga kundrelationer, hög kompetens, en öppen och rak kommunikation och motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst.

Vi har skapat en kvalitetspolicy för att ge våra kunder och arbetssökande god kvalitet i sina möten med oss. Det är ett bra verktyg för att hela tiden mäta, kontrollera och utveckla kvaliteten i vårt arbete. Vår policy menar att vi endast ska tillhandahålla tjänster med hög och jämn kvalitet. Tjänsterna skall överensstämma med dina uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden vara den bästa leverantören med tjänster som överträffar förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Nyckelord i vårt kvalitetssträvande

  • Långsiktiga kundrelationer
  • Hög kompetens
  • En öppen och rak kommunikation
  • Motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst
Kort och koncist så var rekryteringsprocessen på Snille Bemanning exceptionell. VVS-projektör, Rikard B.

För min del var det bara positivt att jobba för Snille då de förstod mig i de utmaningar jag stötte på i ingenjörsjobbet, och vid övergången till kunden märkte jag inte av några som helst problem. Processingenjör, Richard G.

Snille är alltid snabba i hanteringen av frågor, svarar snabbt och hittar smarta lösningar. Snille känns som en trygg arbetsgivare som är duktiga på att hitta nya jobb till konsulter och de lägger verkligen ned sitt hjärta i att få till något för alla.” Servicetekniker, Peter R.