MISSION

Det finns en väldigt enkel bakgrund till att Snille Bemanning grundades och fortfarande finns idag; Vi älskar teknik och vill ge andra ingenjörer och tekniker förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel. I allt vi gör strävar vi efter detta. Att ha rätt person på rätt plats tror vi är är nyckeln till att stärka Sveriges framväxt som teknik- och ingenjörsnation

På Snille vill vi ge ingenjörer och tekniker förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel. Att ha rätt person på rätt plats är nyckeln till att stärka Sveriges framväxt som teknik- och ingenjörsnation.
Vi har förståelse för våra kunder och kandidater samt arbetar med högt engagemang och kvalitet.
Vi har valt att specialiseras oss på bemanning och rekrytering.

Med hjälp av Snille har min karriär fått en mycket bra utveckling, utan att jag själv behövt lägga tid på att hitta nya möjligheter. Teknisk projektledare, Josef F.

Själva svårigheten i rollen handlade om en kombination av att hitta en person med rätt erfarenheter och teknisk kompetens, samtidigt som personen skulle passa in i vår kultur. Snille involverade mig i processen och jag kände mig hela tiden trygg i vart vi var. CIO Axload, Mårten S.

Nivån på både konsultuppdraget som chef på projektkontoret och kompetensen hos Snille överträffade mina förväntningar på ett oväntat positivt sätt. Senior projekledare, Per-Johan