OM SNILLE

Vi är helt nischade mot teknik och arbetar med både bemanning och rekrytering. Alla som jobbar på Snille har en teknisk bakgrund och vi arbetar endast med bolag som har behov av teknisk personal. Vi vill ha långsiktiga relationer med våra kunder och kandidater med fokus på förståelse, kvalitet och engagemang.

Snille Bemanning är nischat mot teknik och har sedan 2005 arbetat med bemanning och rekrytering av ingenjörer och tekniker. Vi har hög kreditvärdighet och alla som jobbar på Snille har en bakgrund inom teknik. Med vår bakgrund har vi god förståelse våra kunders behov samt drivkrafterna hos personerna vi tillsätter. Vi anstränger oss för att ha långsiktiga relationer med alla våra kunder och kandidater. Med kvalitet i fokus driver vi tillsättningen från ax till limpa. Våra kunder menar att det som är framträdande i våra leveranser är vårt engagemang.  Vi tror det beror på att vi älskar teknik!
Snille såg potentialen hos mig som ingen annan såg. Som arbetssökande träffade jag under en längre period ett flertal företag utan att de förstod min specialistkompetens. Snille däremot förstod och såg potentialen hos mig och hittade en perfekt matchning i ett uppdrag hos Nobel Biocare som teknisk projektledare. Medicinteknisk projektledare, Mikael B.

Det var en ny roll i vår organisation som vi tillsatte så våra erfarenheter kring vad som krävdes var inte så stor. Jag kunde på en mer övergripande nivå berätta om rollen samt kraven och med hjälp av Snilles erfarenheter och förståelse för teknik kunde vi tillsammans ta fram en kravprofil med rätt förutsättningar.” /Mårten S, CIO Axload CIO, Axload, Mårten S.

Snille hade en stor förståelse för ingenjörsjobbet och dess utmaningar och kunde därigenom matcha min profil mot en spännande tjänst med stor utvecklingspotential. Processingenjör, Richard G.