PÅ SNILLEKONTORET

Det är inte bara Snillekonsulterna som är tekniker och ingenjörer utan även de på kontoret har en bakgrund inom teknik. De sitter på två olika avdelningar, sälj och rekrytering. Säljarna håller i kundkontakten medan rekryterarna ansvarar för att hitta, attrahera och tillsätta duktiga personer hos våra kunder.

Säljarna

Snilles säljare är en högaktiv grupp människor vars främsta uppgift är att skapa goda relationer. I säljarbetet ingår så väl nykundsbearbetning som mer förvaltande kontakt med större kunder. Det är med kreativitet som arbetet utförs och ändringar görs ständigt för att effektivisera och anpassa oss efter teknikbranschens behov. Varje dag arbetar säljarna mot tydliga mål. 

Rekryterarna

När en säljare har skapat en affärsmöjlighet så tar våra rekryterare vid. Utgångspunkten är att göra en behovsanalys ute hos kunden och sedan att omsätta denna i en sökning i lämpliga kanaler. Begreppet ”branschbrygga” är något som frekvent används. Detta är när rekryterarna söker i närliggande branscher och områden för att hitta intressanta kandidater. De som söker tjänsterna intervjuas sedan och matchas mot kundens kravprofil. Till stor del bygger rekryterarnas arbete på att förstå människor och att matcha kundens önskemål med den sökandes karriärutveckling. 

Värdeord

Snille är ett värderingsstyrt bolag. Med det menar vi att vi har uttalade värdeord som vi agerar efter. Värderingarna är till för att ge oss vägledning när vi ställs inför val i vårt vardagliga arbete.

Snilles värdeord:
  • Förståelse
  • Engagemang
  • Kvalitet