TECHRYTERING

Träffsäker rekrytering med hjälp av spelet

Britta Nordin Forsberg, doktorand vid KTH, har skapat spelet PlayItFair för dator och mobil som ska hjälpa företag att rekrytera rätt kompetens. Detta är ett helt nytt sätt att rekrytera på och är både mer demokratiskt och träffsäkert. Kunskapen som spelet bygger på...

Whitepaper – Intervjumetodik

Här finner du en guide som vi skapat utifrån vår mångåriga erfarenhet av rekrytering till teknikbranschen. I denna guide fokuserar vi på bra intervjumetodik och hur du lyckas få ut det bästa möjliga från en intervju.

Search-metodik allt viktigare vid rekrytering

I den kandidaternas marknad som nu råder har aktiv search blivit ett allt viktigare verktyg för att hitta och attrahera de rätta kandidaterna för uppdraget. Men hur går det egentligen till, och är det så krångligt?

5 förlegade HR-policies

Över åren har det skett en förändring i inställning på talangmarknaden. Dessa fem policys bör du hålla dig borta från om du vill behålla talangen i företaget.

7 steg till en kravspecifkation

Tio år och hundratals kravspecifikationer senare har vi nu skapat en lista på de sjuk viktigaste tipsen för att lyckas skapa en riktigt bra kravspceifikation.

3 tips för tillsättning av teknisk personal

Efter 15 år i branschen har vår seniora rekryterare Patrik intervjuat en stor mängd tekniker och ingenjörer. I rekryteringsprocessen finns det ett par vanliga tre valiga fallgropar som du med enkla medel kan undvika.

Anmäl dig till vårt E-postutskick!

Här publicerar vi nya artiklar med fokus på innovation och HR inom Sveriges gränser. Vårt E-postutskick som kommer ut några gånger om året summerar de mest intressanta nyheterna. Anmäl dig nedan.

*=Obligatoriskt

Registrera ditt CV på 30 sekunder