TECHRYTERING

Lyckad rekrytering med fördomsfri och kompetensbaserad rekryteringsprocess

På Snille drivs vi av att hjälpa ingenjörer och tekniker hitta den plats där de kan få de bästa förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel. Likaså vill vi hjälpa företag att hitta den bästa och rätta kompetensen för att just deras verksamhet ska bli som mest framgångsrik. För att lyckas med detta tror vi på en kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsprocess.

Träffsäker rekrytering med hjälp av spelet

Britta Nordin Forsberg, doktorand vid KTH, har skapat spelet PlayItFair för dator och mobil som ska hjälpa företag att rekrytera rätt kompetens. Detta är ett helt nytt sätt att rekrytera på och är både mer demokratiskt och träffsäkert. Kunskapen som spelet bygger på...

Whitepaper – Intervjumetodik

Här finner du en guide som vi skapat utifrån vår mångåriga erfarenhet av rekrytering till teknikbranschen. I denna guide fokuserar vi på bra intervjumetodik och hur du lyckas få ut det bästa möjliga från en intervju.

Search-metodik allt viktigare vid rekrytering

I den kandidaternas marknad som nu råder har aktiv search blivit ett allt viktigare verktyg för att hitta och attrahera de rätta kandidaterna för uppdraget. Men hur går det egentligen till, och är det så krångligt?

5 förlegade HR-policies

Över åren har det skett en förändring i inställning på talangmarknaden. Dessa fem policys bör du hålla dig borta från om du vill behålla talangen i företaget.

Anmäl dig till vårt E-postutskick!

Här publicerar vi nya artiklar med fokus på innovation och HR inom Sveriges gränser. Vårt E-postutskick som kommer ut några gånger om året summerar de mest intressanta nyheterna. Anmäl dig nedan.

*=Obligatoriskt

Registrera ditt CV på 30 sekunder