TECHRYTERING

Search-metodik allt viktigare vid rekrytering

I den kandidaternas marknad som nu råder har aktiv search blivit ett allt viktigare verktyg för att hitta och attrahera de rätta kandidaterna för uppdraget. Men hur går det egentligen till, och är det så krångligt?

5 förlegade HR-policies

Över åren har det skett en förändring i inställning på talangmarknaden. Dessa fem policys bör du hålla dig borta från om du vill behålla talangen i företaget.

7 steg till en kravspecifkation

Tio år och hundratals kravspecifikationer senare har vi nu skapat en lista på de sjuk viktigaste tipsen för att lyckas skapa en riktigt bra kravspceifikation.

3 tips för tillsättning av teknisk personal

Efter 15 år i branschen har vår seniora rekryterare Patrik intervjuat en stor mängd tekniker och ingenjörer. I rekryteringsprocessen finns det ett par vanliga tre valiga fallgropar som du med enkla medel kan undvika.

Registrera ditt CV på 30 sekunder

Gör det nu!