VÅR NISCH

Vår typ av kund

Vi är helt nischade mot teknik och alla som jobbar på Snille har en teknisk bakgrund. Vissa av oss är utbildade ingenjörer och andra har en mer praktiskt lagd bakgrund. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för teknik och personalfrågor. Med vår bakgrund är det naturligt för oss att vara nischade mot just teknikbranschen där vi är verksamma i Mälardalen. Hittills.

Ser man till vilken typ av bolag vi samarbetar med så är det väldigt många. I dagsläget arbetar vi mot såväl energibolag och banker som produktbolag och kommuner. Gemensamt för alla våra kunder är att de har behov av duktigt, teknisk personal.

Vilka vi tillsätter

Precis som våra kunder är beroende av sin teknik så kan man säga att de personer vi tillsätter är det. Det är uteslutande personer med en teknik- eller ingenjörsbakgrund som vi tillsätter hos våra kunder. Samtidigt arbetar vi mot nästan alla tekniska områden och kompetenser. Eftersom vi själva älskar teknik så har vi lätt för att attrahera och förstå denna grupp av personer. Vi håller oss därför till det vi är bäst på.

Höjden och bredden är stor på dem vi tillsätter. I de uppdrag vi genomfört den senaste tiden hittar man så väl nyexaminerade ingenjörer och erfarna tekniker som projektledare med över 20 års erfarenhet. För oss handlar det om att anpassa hur vi gör vår sökning och hur vi kommunicerar för att attrahera personerna beroende på senioritet och kompetens. Bredden i våra kunders verksamheter återspeglas i personerna som vi tillsätter. Ur vårt perspektiv är det teknik- och ingenjörsbakgrunden som är det centrala. Det är då vi ger hög effekt.

Vill du bli kontaktad av en av våra säljare?

 

Kontakta oss

Det var en ny roll i vår organisation som vi tillsatte så våra erfarenheter kring vad som krävdes var inte så stor. Jag kunde på en mer övergripande nivå berätta om rollen samt kraven och med hjälp av Snilles erfarenheter och förståelse för teknik kunde vi tillsammans ta fram en kravprofil med rätt förutsättningar.

CIO Axload, Mårten S.